2013

If you care, share!!!

2013 er året etter 2012, og kan derfor vise seg å oppfylle profetiene som ikke kom til i 2012.

Her kommer det mer snart...


Alle bibeltekster er hentet fra Bibelselskapets Bibel.no