Bibelblogg

If you care, share!!!

Formålet med bilbelblogg.no er å tolke teksten for å skjønne meningen.

Vi begynner med Johannes åpenbaring som du finner her.


Alle bibeltekster er hentet fra Bibelselskapets Bibel.no