Johannes åpenbaring

If you care, share!!!

Johannes var en av Jesus disipler, og var svært nær Jesus.
Evangeliet til Johannes skiller seg seg fra de andre. Han Åpenbaring har fått plass sist i bibelen, og inneholder mange konkrete profetier som man i dag kan se i verden i dag. [Les mer]


Alle bibeltekster er hentet fra Bibelselskapets Bibel.no