If you care, share!!!

 Johannes åpenbaring  Kapittel 15 (av 22)

 

__________________________________ Åpenbaringen _____________________________________

DE SJU SKÅLENE (Kap. 15–16)

Sangen for Lammet
Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt: sju engler med de sju siste plagene, for med dem er Guds vrede fullbyrdet.

Og jeg så noe som lignet et hav av glass blandet med ild.
På glasshavet sto de som hadde seiret over dyret og bildet av det og tallet som står for dyrets navn.
De har Guds harper i hendene og synger den lovsangen som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for Lammet:
           Store og underfulle er dine gjerninger,
           Herre Gud, du Allmektige.
           Rettferdige og sanne er dine veier,
           du konge over folkeslagene.
          
     Hvem skulle ikke frykte deg, Herre,
           og ære ditt navn?
          For du alene er hellig.
           Alle folkeslag skal komme
           og tilbe for ditt ansikt,
          fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbart.

De sju siste plagene
Etter dette så jeg at tempelet i himmelen, vitnesbyrdets telt, ble åpnet.
Ut av tempelet kom de sju englene, de som hadde med seg de sju plagene.
De var kledd i rent og skinnende lin og hadde belter av gull spent om brystet.
En av de fire skapningene ga de sju englene sju gullskåler fylt av den levende Guds vrede, han som lever i all evighet.
Og tempelet ble fylt med røyk fra Guds herlighet og makt, og ingen kunne gå inn i tempelet før de sju plagene fra de sju englene var fullført.

Kommentarer og teorier:
________________________ 

Hav av glass, is?
Ild, blod, svovel.. Mars?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du kommentere tekster og teorier!


Alle bibeltekster er hentet fra Bibelselskapets Bibel.no