Bibelen

If you care, share!!!

Vår bibel deles i to, det gamle testamentet og det nye testamentet.

Det gamle testamentet er grunnlaget for Jødedommen og baseres på Moses lære og profetene før Jesus.

Det nye testamentet er basert på Jesu lære og hans disipler, senere omtalt som Apostlene etter Jesu død.

De viktigste skildringene fra Jusu liv finner du i tekstene til Matteus, Markus, Lukas og Johannes.
Johannes skiller seg mest ut i sin skildring av Jesus som person, og frem noe av frykten Jesus måtte leve med.

Alle bibeltekster er hentet fra Bibelselskapets Bibel.no