Jesus

If you care, share!!!

Jesus har en viktig mening med alt han gjør, men forteller han oss alt?

Her kommer det mer snart...


Alle bibeltekster er hentet fra Bibelselskapets Bibel.no