Verden

If you care, share!!!

Vår verden, vår tid, hva skjer?

Her kommer det mer snart...


Alle bibeltekster er hentet fra Bibelselskapets Bibel.no